იტვირთება…

ჩვენ შესახებ

სერვისები:
• უძრავი ქონების ყიდვა-გაყიდვა: კვალიფიციური და ეფექტური მომსახურება მინიმალურ დროში;
• ამომწურავი ინფორმაცია საქართველოში უძრავი ქონების ბაზარზე არსებული მდგომარეობის შესახებ;
• სრული იურიდიული და ფინანსური მომსახურება სასურველი უძრავი ქონების შეძენამდე და მის შემდეგ;
• გასაყიდი უძრავი ქონების უფლებრივი მდგომარეობის (ყადაღა, იპოთეკა, ვალდებულება) შესახებ ინფორმაციის მოძიება და მისი მიწოდება შემკვეთისთვის;
• უძრავი ქონების შეფასება საერთაშორისო სტანდარტების და ადგილობრივი კანონმდელობის მოთხოვნათა სრული დაცვით.

სპეციალური შეთავაზებები უცხოელებს:
• დამატებითი კონსულტაცია და დახმარება უცხო ქვეყნის მოქალაქეებს – საქართველოში ჩამოსვლამდე მათთვის სასურველი ფართისა და პროექტის მოძიება, ყიდვასა და გადაფორმებაში დახმარება, ადმინისტრაციული საკითხების მოგვარება.

დამატებითი სერვისები:
• მართვა შესყიდვის შემდეგ და წლიური ადმინისტრაციული საკითხები;
• მოკლე ბიზნეს-გეგმები, პროექტების დაგეგმვა და რეალიზება;
• გეგმარება, ნებართვები, მშენებლობის ზედამხედველობა, გაქირავება და გაყიდვა.

საქართველოს მოქალაქეებისთვის:
• ბინები/პროექტები საქართველოს ფარგლებს გარეთ.